Derde fase capaciteitsbeheersing: voorzichtigheid aangewezen (Gibbis)

Crisisbeheer is voornamelijk een kwestie van voorzien. Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk op voorhand voorzien hoe we de impact van Omikron het beste kunnen opvangen en scenario’s uitwerken. Het is momenteel moeilijk te zeggen hoe groot de impact van Omikron op de ziekenhuizen precies zal zijn. Er zijn verschillende elementen die ons tot voorzichtigheid nopen, argumenteert Gibbis.

Dat als reactie op de e werkzaamheden in HTSC hierrond (Comité Hospital & Transport Surge Capacity), die gisteren afgerond zijn en waarin tot deze fase 3 is besloten. Het organigram van het HTSC, met Marcel Van Der Auwera aan het hoofd, vindt u hier. Het HTSC besloot onder meer om bij nood coronapatiënten geen voorrang meer te geven in het ziekenhuis.

De Brusselse ziekenhuiskoepel haalt de volgende vier argumenten aan:

1. de vierde golf is nog maar net afgelopen of er staat al een vijfde golf voor onze deur. Brusselse ziekenhuizen zitten nog steeds in fase 1b waarbij dus de helft van de ICU-bedden is voorbehouden voor Covid. Momenteel zijn ongeveer 40% van de beschikbare ICU-bedden bezet met Covid-patiënten. Druk dus, maar onder controle.

2. de relatief lagere vaccinatiegraad in Brussel tegenover de andere gewesten.

3. de grote besmettelijkheid van Omikron, zelfs al lijkt de hospitalisatiegraad kleiner dan de Delta variant.

4. de impact van het uitvallen van ziekenhuispersoneel door Omikron (zelf of bij familie).

Gedurende de hele crisis was het de bekommernis van alle ziekenhuizen om zowel Covid- als dringende niet-Covidzorg op te nemen. Tot op heden was dit mogelijk door een deel van de capaciteit te reserveren voor Covid-zorg en spreiding van de patiënten dankzij een sterk geapprecieerde solidariteit tussen ziekenhuizen. Gibbis houdt enkele fases tegen het licht met op de achtergrond de huidige situatie. Het noemt fase 1b "de maximaal realistische fase waarbij de spreidingsstrategie kan worden toegepast aangezien een nog hogere reservatie van bedden voor Covid-patiënten een impact zou hebben op de dringende niet-Covidzorg."

Fase 2 wordt opzijgeschoven als niet realistisch: extra beddencapaciteit creëren, zoals in de eerste golf, is niet aan de orde wegens het stijgende personeelstekort.

Prioriteit

Een massale piek voorkomen moet volgens de koepelorganisatie kunnen mits strikt  opvolgen van de gezondheidsmaatregelen, verder opkrikken van de vaccinatiegraden en massaal het boostervaccin laten zetten. Dat naast de blijvende solidariteit tussen de ziekenhuizen uiteraard.

Fase 3 bij massale piek

Bij een massale piek van Omikronpatiënten "zullen we een fase 3 afroepen waarbij de reservatie van bedden voor Covid-zorg wordt stopgezet en alle niet-dringende geprogrammeerde zorg wordt stopgezet (consultaties blijven). In dat geval zullen de artsen op basis van medische triage beslissen over de manier waarop de dringende zorg zal ten laste worden genomen: ambulant, via hospitalisatie of via ICU-opname."

"Onze spoedartsen, intensivisten en eigenlijk alle artsen zijn hiervoor opgeleid om dit zo goed mogelijk te doen. Er bestaan ook richtlijnen uitgewerkt door de wetenschappelijke artsenverenigingen. De idee is om tegelijkertijd iedereen de best mogelijke zorg te geven en tegelijkertijd de capaciteit zo goed mogelijk te gebruiken. Het is de medische verantwoordelijkheid van de arts om hierover te beslissen", besluit Gibbis.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.