Onderzoek toont aan dat het delen van gezondheidsgegevens in het buitenland EU-burgers verdeelt

Veel burgers van de Europese Unie aarzelen om hun gezondheidsgegevens te delen met artsen in het buitenland, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Europese consumentenvereniging Beuc. De resultaten tonen de bezorgdheid van mensen over de vertrouwelijkheid en de veiligheid van hun medische gegevens.

Uit de resultaten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd in acht EU-landen, blijkt dat de meerderheid van de respondenten (61%) bereid is om algemene informatie over hun gezondheidstoestand te delen. Aan de andere kant wil bijna 70% van de bevraagden geen meer persoonlijke informatie prijsgeven, zoals hun eetgewoonten, lichamelijke activiteit of seksuele gezondheid. Bovendien worden genetische gegevens als bijzonder gevoelig beschouwd en zelden gedeeld.

Monique Goyens, directeur-generaal van Beuc wijst erop dat gezondheidsgegevens uiterst gevoelig zijn en dat mensen niet bereid zijn om ze blindelings te delen. Deze terughoudendheid wordt vooral ingegeven door zorgen over privacy en de veiligheid van medische informatie. EU-burgers hechten veel belang aan vertrouwen in het delen van hun gezondheidsgegevens en vertrouwen ze liever toe aan hun huisarts (88%) dan aan hun verzekeringsmaatschappij (8%).

Het voorstel van de Europese Commissie om een Europese dataruimte voor gezondheid te creëren, is bedoeld om het delen van medische informatie tussen EU-landen te vergemakkelijken. Dit initiatief zou patiënten in staat stellen hun medische geschiedenis, onderzoeksresultaten en voorschriften te delen met ziekenhuizen en artsen in de hele Europese Unie, wat leidt tot een betere coördinatie van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Daarnaast zou dit voorstel mogelijkheden bieden voor onderzoek en innovatie door onderzoekers, het bedrijfsleven en overheidsinstellingen in staat te stellen het potentieel van gezondheidsgegevens te benutten.

Voordat dit voorstel kan worden uitgevoerd, moet er echter een compromis worden gevonden tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten. Het is essentieel om rekening te houden met de legitieme zorgen van burgers over de bescherming van persoonsgegevens en om passende veiligheidsmaatregelen te garanderen om misbruik of oneigenlijk gebruik van medische informatie te voorkomen.

> Het rapport van de Beuc

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.