Info over klimaatimpact zorg kan groenere zorgkeuzes burgers stimuleren (Nivel)

Uit een verkennend onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut Onderzoek Gezondheidszorg)) blijkt dat meer dan 1/10 zorggebruikers na info over de klimaatimpact van de zorg, een minder effectieve maar klimaatvriendelijkere behandeloptie zegt te kiezen dan daarvoor, mocht de situatie zich voordoen. Meer dan de helft zou dan een hogere zorgpremie willen betalen voor klimaatvriendelijkere zorg.

Dat noopt tot breder onderzoek naar mogelijkheden voor groenere behandelopties, aldus Nivel.

Kennis impact gezondheidszorg leidt tot groenere antwoorden
Het vragenlijstonderzoek bestond uit drie fases: eerst beantwoordden de deelnemers een aantal vragen over ‘groene’ gezondheidszorg, vervolgens kregen zij informatie aangereikt over de klimaatimpact van de gezondheidszorg, om daarna dezelfde vragen nog eens te beantwoorden, gevolgd door enkele ‘nieuwe’ vragen.

De strekking van de aangereikte informatie was dat de zorg in Nederland een grotere CO2-uitstoot heeft dan bedrijven als Shell, KLM en Tata Steel: 11 megaton, wat neerkomt op 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Uit een vergelijking van de antwoorden uit de eerste fase (voor aanreiken van ‘klimaatinformatie’) met die uit de derde fase (na aanreiken van ‘klimaatinformatie’) bleek dat de keuze van meer dan 10% van de panelleden verschoof naar een minder effectieve maar klimaatvriendelijkere behandeloptie. Bijna driekwart van alle deelnemers (73%) gaf aan tot nu toe niet op de hoogte te zijn van de grote milieu- en klimaatimpact van de gezondheidszorg.

Meer dan helft van zorggebruikers zegt een hogere zorgpremie te willen betalen voor groenere zorg. Dat gold voor alle inkomensgroepen. Belangrijk hierbij: het onderzoek liep voordat de inflatie dit jaar begon te stijgen. Daarnaast is de intentie van gedragsverandering nog niet hetzelfde als daadwerkelijke gedragsverandering.

Methode
Het onderzoek bestond uit een vragenlijst onder 1002 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het bestond uit hypothetische vragen, waarvan een deel zowel voor als na het aanreiken van informatie over de klimaatimpact van de gezondheidszorg werd gesteld.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.