KB supplementen laat op zich wachten

Het akkoord dat de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen op 12 mei sloot, moet nog worden bekrachtigd in Koninklijke Besluiten. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wacht hiervoor op voorstellen vanuit de overeenkomsten- en akkoordencommissies. Dat zei hij in de kamercommissie Volksgezondheid.
Op 12 mei kondigde Frank Vandenbroucke aan dat de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen zouden worden bevroren. Hij speelde daarmee in op het akkoord dat artsen en ziekenhuizen hierover bereikten in de bevoegde paritaire commissie. Door dat akkoord is er een eerste stap genomen in de afbouw van de ereloonsupplementen.

Een volgende fase is het uitwerken van een wettelijke begrenzing van de aanrekenbare ereloonsupplementen. Vandenbroucke benadrukt dat het daarbij gaat om nominale plafondbedragen zowel als om maximumpercentages in de ziekenhuissector en de ambulante sector. Op die manier wil hij het globaal bedrag van de ereloonsupplementen stapsgewijs verminderen.

Financiële transfer?

Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) stelt zich vragen bij de manier waarop dit probleem zal worden aangepakt. “Het valt op dat de hoogste ereloonsupplementen vooral worden gevraagd in Brusselse ziekenhuizen, terwijl de laagste supplementen vooral in Vlaamse ziekenhuizen worden gevraagd. Dat gaat van 150% in Vlaamse ziekenhuizen tot 300% in de Brusselse instellingen. Wanneer de supplementen worden bevroren, betekent het dat de ziekenhuizen in Wallonië en Brussel een groter werkingsbudget zullen hebben. Hoe gaat u ervoor zorgen dat er geen financiële transfer ontstaat naar de ziekenhuizen die nu de hoogste supplementen vragen?”

Volgens Vandenbroucke hoeft Gijbels zich geen zorgen te maken. Hij wil gelijke plafonds en gelijke percentages voor alle ziekenhuizen toepassen. “Ziekenhuizen die hoge supplementen aanrekenen, zullen hun beleid dus meer moeten bijsturen dan ziekenhuizen die daarin gematigd zijn. Als we in compensatiemechanismen voorzien, dan is het niet zo dat wie nu hoge supplementen vraagt, meer gecompenseerd wordt.”

Transparantie

Momenteel loopt het soms nog fout bij het geven van voldoende en transparante informatie over de kostprijs van een ziekenhuisopname en -behandeling. “Een patiënt in een eenpersoonskamer werd geïnformeerd dat er een supplement van 57 euro zou zijn”, geeft Gijbels een voorbeeld dat haar door een patiënt werd aangereikt. “Over de kostprijs van de ingreep, waarop een toeslag van 150% werd gerekend, kreeg hij geen voorafgaande informatie.” Het kamerlid vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met de wettelijk bepaalde transparantie over een behandeling.

Vandenbroucke bevestigt dat er wettelijke bepalingen zijn die voorzien in de mogelijkheid om zorgverstrekkers te verplichten een schriftelijke kostenraming op te maken voor de patiënt. Die kostenraming moet alle elementen bevatten die de uiteindelijke kostprijs van de verstrekte bepalen. Er is echter een maar. Deze bepaling wordt pas verplicht wanneer er een Koninklijk Besluit is waarin de modaliteiten worden bepaald. De minister verwacht van de overeenkomsten- en akkoordencommissies dat ze hierover snel een concreet voorstel doen. Komt dat advies er niet snel, dan werkt Vandenbroucke zelf een voorstel uit.

Verzekeringen

Frieda Gijbels wilde ten slotte van de minister te weten komen wat de impact zal zijn van de afschaffing van ereloonsupplementen op hospitalisatieverzekeringen. Die worden immers vaak net afgesloten om supplementen op te vangen.

“U brengt me op gedachten”, zegt Vandenbroucke, “want zij winnen erbij als wij de supplementen beperken. Misschien kunnen de aanvullende verzekeraars bijdragen aan een stuk van de compensatie voor de ziekenhuizen.”

Een antwoord dat het N-VA-kamerlid niet verwachtte: “Ik ben er niet zo zeker van dat de aanvullende verzekeringen gaan winnen, want wie wil er nog een hospitalisatieverzekering afsluiten als er niets voor in de plaats komt?”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Bart Lelie

  27 juni 2022

  In het supplementendebat mis ik de transparantie qua definitie.
  1. zijn het non-conventie supplementen? De kosten van een niet geconventioneerde arts?
  2. zijn het de non-nomenclatuur supplementen? De kosten van een behandeling/techniek die niet door het RIZIV terugbetaald zijn?
  3. zijn het de niet medisch noodzakelijke 1-persoonskamer supplementen? Die trouwens door sommigen alleen aangerekend worden bij aanwezigheid van een hospitalisatieverzekering.
  4. zijn het de administratieve supplementen die door sommigen aangerekend worden?
  5. all of the above? Dit lijkt me dan weer niet transparant...