Naar 'allesomvattend plan' zorgpersoneel

Vanmorgen vond op het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een overleg plaats met de sociale partners over de Toekomstagenda voor het zorgpersoneel, zoals eerder al aangekondigd. Men wil naar een allesomvattend plan.

Vorig jaar, tijdens de besprekingen over de uitvoering van het sociaal akkoord, zijn een aantal ideeën naar voor geschoven, zowel om uitdagingen te identificeren als oplossingen uit te werken. De conclusie was duidelijk: er was een allesomvattend plan nodig om de zorgberoepen aantrekkelijker te maken. Met dit in het achterhoofd besloot minister Vandenbroucke een Toekomstagenda voor het zorgpersoneel te lanceren.

Werkmethode en timing

De minister stelt voor om zowel op middellange termijn te werken aan de aantrekkelijkheid van het zorgberoep en ervoor te zorgen dat meer jongeren in het beroep stappen en er ook in blijven, als op korte termijn omdat het duidelijk is dat de hele sector nood heeft aan onmiddellijke maatregelen om te antwoorden op de acute noden.  

Na deze eerste verkennende vergadering zal de minister een concrete werkmethode en timing voorstellen aan de sociale partners. Parallel zal ook overleg gevoerd worden met vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen, en met de deelstaten voor wat hun bevoegdheden betreft.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.