Oppositie en meerderheid in de clinch over aanpak langdurig zieken

In de Kamer werd woensdagmiddag fel gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. "Onbegrijpelijk voor socialisten", beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over "pure symboolpolitiek".

De regering-De Croo wil de mogelijkkheid invoeren om 2,5 procent van de uitkering van langdurig zieken af te houden als ze hardnekkig blijven weigeren om een verplichte vragenlijst in te vullen of om een gesprek aan te gaan met een terug-naar-werkkcoördinator. Dat is een van de maatregelen die gistere samen met de begrotingsopmaak is beslist.

Naast werknemers wil de regering ook ziekenfondsen en werkgevers responsabiliseren. Zo zullen die laatsten automatisch 2,5 procent van de loonmassa moeten afstaan als ze significant meer langdurig zieken onder de werknemers tellen dan gelijkaardige bedrijven. Dat geldt wel enkel voor bedrijven met minstens vijftig werknemers en langdurig zieken ouder dan 55 jaar worden niet meegeteld. 

De extreemlinkse PVDA reageert verbolgen. "Het culpabiliseren van langdurig zieken leidt nergens toe", zei fractieleider Raoul Hedebouw woensdagmiddag in de Kamer, waar al de hele dag gedebatteerd wordt over de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo. Hedebouw nam vooral de grote Waalse concurrent op links, de PS, op de korrel. "Ik begrijp dat niet van socialisten. Herpak u, stop met die rechtse politiek en doe aan solidariteit, geen culpabiliteit."

'Peanuts'

Aan de andere kant van het politieke spectrum vindt N-VA de maatregel dan weer vooral symbolisch. "Wat zou professor Vandenbroucke nu vinden van de uitwerking van zijn grote ideeën?", vroeg Valerie Van Peel aan minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Ik weet dat u beter weet, want uw visie en principes zijn fantastisch. Maar wat u van de PS maar heeft mogen binnenhalen is peanuts, symboolpolitiek en binnen zoveel jaar zal blijken dat het niets waard is geweest."

Vandenbroucke zelf verdedigde de plannen van de regering. "Wij hebben duidelijk een andere visie op solidariteit", wierp hij Hedebouw voor de voeten. "Solidariteit, dat is iedereen geven waar ze recht op hebben, mensen die in nood zijn helpen, maar ook: je deel doen. En als mensen een vragenlijst moeten invullen en ze weigeren dat ook na aandringen en ze blokkeren dat proces, mag je dan niet zeggen: dat is een verplichting?"

De sanctie van 2,5 procent van de uitkering is niet louter symbolisch, benadrukte Vandenbroucke ook. "Je moet mensen geen 10 of 15 procent van hun uitkering afnemen om ze in armoede te duwen in de hoop dat ze dan aan de slag gaan. Je moet mensen helpen, begeleiden. Dat is een hoofdstuk dat we nog moeten beginnen schrijven en waar nog veel werk voor nodig zal zijn. Intussen zal ik luisteren naar het theatrale debat dat jullie willen voeren. Ik denk daar het mijne over."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.