Parlementsleden in verwarring over nieuwe screening zorgbudget

Er blijft verwarring bestaan over de BelRAI-screener, het instrument waarmee Vlaanderen sinds 1 juni de zorgbehoevendheid bepaalt. In het Vlaams Parlement heeft minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ontkend dat het instrument tijdelijk 'on hold' is gezet. Een eerder bericht in de media daarover is volgens hem niet correct. Het instrument wordt nog steeds gebruikt voor nieuwe aanvragen. Maar wat dan met de 3.000 mensen die het intussen zonder zorgbudget moeten stellen? Daarop kwam volgens de parlementsleden geen duidelijk antwoord. Het kabinet verduidelijkte dinsdagavond dat de 3.000 betrokkenen "op dit moment geen recht hebben op het zorgbudget".

Sinds deze zomer kent de Vlaamse overheid het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden- 130 euro per maand, voor het bekostigen va n niet-medische zorg - toe op basis van een nieuw screeningsinstrument, de BelRAI-screener. Maar al snel doken er signalen op van zwaar zorgbehoevenden die plots geen aanspraak konden maken op hun budget. Minister van Welzijn Wouter Beke liet de kwestie onderzoeken. 

Daaruit bleek dat 27 procent van de mensen die volgens de oude regels werden gezien als 'zwaar zorgbehoevend' dat plots niet meer waren. Dat is veel meer dan de aanvankelijke inschatting van 15 procent. In de kerstvakantie kwam er in de media een bericht dat Beke het instrument 'on hold' zette en dat er tijdelijk werd teruggekeerd naar de oude regels. 

In de commissie Welzijn wilden parlementsleden Lorin Parys (N-VA), Lise Vandecasteele (PVDA), Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) en Hannes Anaf (Vooruit) weten hoe de vork nu aan de steel zat en wat er zou gebeuren met de 3.000 zwaar zorgbehoevenden die sinds de zomer hun zorgbudget zijn verloren.

Minister Beke verraste de commissie met de boodschap dat het bericht in de media niet helemaal correct was. "De oude regels gelden voor niemand", aldus Beke. Volgens de CD&V-minister worden nieuwe aanvragen "wel degelijk nog altijd behandeld op basis van de BelRAI-screener". 

"Wel heb ik beslist om het zorgbudget zorgbehoevenden ambtshalve en voor een beperkte periode te verlengen voor personen die momenteel al recht hebben op het zorgbudget. Dit in afwachting van een verdere analyse van de BelRAI-scores, over een langere periode", aldus Beke. Als uit die analyse zou blijken dat er een bijsturing nodig is, dan kunnen beslissingen volgens Beke nog "retroactief worden rechtgezet". 

De vier vraagstellers bleven achter in verwarring. "Ik blijf in de war. Wat is nu het lot van die 3.000 mensen? Ik heb geen antwoord gehoord" zei Lorin Parys. "Ik ben verbijsterd", vulde Immanuel De Reuse aan. "De verwarring is compleet. Het is bizar dat u niet op de vragen kan antwoorden. U bent zichzelf in de problemen aan het werken", klonk het bij Hannes Anaf. En Lise Vandecasteele bestempelde de manier waarop Beke omgaat met de mensen die hun zorgbudget hebben verloren "respectloos".

Het kabinet-Beke liet na afloop van de zitting verstaan dat het eerst wachten is op de bijkomende data vooraleer er eventueel retroactief kan bijgestuurd worden. "Dit betekent dat die 3000 mensen op dit moment geen recht hebben op het zorgbudget", zegt woordvoerder Bart Croes. 

Volgens Croes is het "te vroeg om al concrete uitspraken over retroactieve bijsturingen te doen en daarmee allerhande verwachtingen te scheppen". "Zoals duidelijk gecommuniceerd vandaag door de minister in het Vlaams parlement is het wachten op de  boekhoudkundige rapportering van de zorgkassen op 15 februari 2022 voor de cijfers tot eind december 2021", klinkt het nog.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.