Plafonnering supplementen en afdrachten goedgekeurd door ministerraad

De collectieve overeenkomst (CO) over de plafonnering van de artsensupplementen en ziekenhuisafdrachten werd goedgekeurd door de ministerraad. Nu moet ze nog passeren langs de voltallige regering.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke afgelopen vrijdag een ontwerp koninklijk besluit goed dat de CO van 12 mei 2022 over het stabiliseren van de maximumtarieven van de honorariumsupplementen en afdrachten bindend verklaart. De CO werd gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ). 


Ter herinnering: in de bewuste CO werd bepaald dat:

de maximumtarieven qua ereloonsupplementen die in de algemene regeling van het ziekenhuis opgenomenmoeten zijn, niet verhoogd mogen worden vanaf de afsluitingsdatum van deze CO tot 30 april 2023. Dat om te vermijden dat de bevriezing van de maximumtarieven wordt gecompenseerd door de afhoudingen op de honoraria te verhogen. De afhoudingen mogen immers evenmin  de hoogte in tot 30 april 2023.

De mogelijkheid wordt voorzien om de CO tot 31 december 2023 te verlengen in het licht van een evaluatie over de stand van zaken van de ziekenhuis(financierings-)hervorming.
Dit ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de regering.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.