Vakbondsfront voert woensdag actie tegen privatisering en commercialisering van zorg

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD LRB, ACV-OD en VSOA voert morgen om 14 uur actie aan het Vlaams Parlement tegen de privatisering en commercialisering van zorg. Aanleiding is een voorstel van decreet waarover binnenkort gestemd wordt.

Het ingediende voorstel van decreet moet openbare welzijnsverenigingen de mogelijkheid geven om zelf een vzw of vennootschap op te richten of er deelgenoot van te worden. De welzijnsvereniging kan aan deze privaatrechtelijke structuren dan personeel overdragen of ter beschikking stellen. Ze zouden daarin ook erkenningen, subsidies en infrastructuur kunnen onderbrengen. Vennootschappen zouden tot 49 procent van het kapitaal kunnen inbrengen.

Als het decreet er komt, zal het mogelijk worden om het zorgvastgoed onder te brengen in een aparte naamloze vennootschap, legt het vakbondsfront uit in een verklaring. Beursgenoteerde investeringsmaatschappijen staan te popelen om daarin vervolgens te investeren. De voorbije jaren hebben ze op grote schaal zorgvastgoed zoals woonzorgcentra opgekocht en tegen hoge prijzen doorverhuurd aan commerciële zorgketens, klinkt het.

"Vandaag hebben deze spelers zo'n 26 procent van de residentiële ouderenzorgsector in handen. Het voorstel van decreet geeft hen een enorme duw in de rug. Een alles dominerende winstlogica leidt bij de commerciële zorgketens tot een beknibbeling op personeel, een grotere inzet van flexibele arbeidscontracten en hogere ligdagprijzen. Rendementsoverwegingen krijgen de voorrang op kwaliteitsvolle zorgverstrekking", luidt het nog.

Bovendien wordt de zorgsector in ons land traditioneel door lokale besturen of het gesubsidieerde middenveld uitgebaat. "Het voorstel van decreet zet deze traditie op de helling en zal het speelveld overleveren aan financiële investeringsmaatschappijen en commerciële zorgketens", aldus de vakbonden nog. Ze vrezen dat dat ten koste zal gaan van betaalbare en voor iedereen toegankelijke zorg.

"De coronacrisis heeft aangetoond dat er voor winstbejag geen plaats is in de levensbelangrijke zorgsector. We vragen het Vlaamse Parlement om dit voorstel van decreet af te keuren. Onze helden van de zorg verdienen beter dan dit mes in hun rug", stelt het gemeenschappelijk vakbondsfront.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.