Vandenbroucke haalt twee types mondmaskers van de markt

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) haalt twee types mondmaskers van de markt, waaronder de Avrox-mondmaskers die de vorige regering bestelde, omdat ze te veel zilverpartikels bevatten. Hij werkt ook aan wetgeving om het veilig gebruik van alle mondmaskers te garanderen.

Onderzoek van Sciensano wees vorig jaar al op de aanwezigheid van titaniumdioxidedeeltjes in heel wat herbruikbare en wegwerpmondmaskers uit natuurlijke of synthetische vezels. Titaniumdioxide wordt onder meer gebruikt om de vezels in textielproducten zoals kleding en huishoudlinnen wit te kleuren, ze mat te maken of te beschermen tegen UV-stralen en verkleuring. Het inademen van titaniumdioxidedeeltjes kan mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Minister Vandenbroucke gaf Sciensano de opdracht zijn onderzoek voort te zetten. Het instituut ging daarbij ook na of er nog andere deeltjes van chemische stoffen in de mondmaskers aanwezig zijn, zoals zilverionen en zilvernanopartikels. Zilver wordt immers vaak gebruikt als biocide, om ons te beschermen tegen bacteriën, vreemde organismen, of virussen. Ook daar geldt dat overmatig inademen mogelijk schadelijk kan zijn.

Hoewel Sciensano een theoretisch niveau van blootstelling gebruikte voor zijn  analyses, concludeert  het dat twee maskers - op basis van dat theoretische niveau - te hoge waarden van zilver bevatten, meldt het kabinet-Vandenbroucke. Daarom werd de verdeling van het mondmasker van Suprgoods door het geneesmiddelenagentschap teruggeroepen en stopgezet. Van dat type masker werden wereldwijd slechts enkele tientallen verkocht. De verspreiding van het Avrox-mondmasker werd in 2021 al stopgezet na de eerste resultaten rond titaniumdioxide. Ze worden niet verder verdeeld en de overgebleven stock wordt vernietigd.

Samen met zijn collega Zakia Khattabi heeft minister Vandenbroucke de administratie gevraagd het thema op de agenda te plaatsen bij de Europese Commissie die bevoegd is voor het gebruik van chemische stoffen in consumentenproducten. Het Directoraat Generaal Leefmilieu heeft intussen contact opgenomen met de fabrikanten om een regelgeving uit te werken rond een verplichte registratie en etikettering van alle mondmaskers op de Belgische markt.

Dat moet leiden tot een volledig overzicht van alle mondmaskers op de Belgische markt, inclusief van de chemische stoffen die bij de productie gebruikt worden. Er komt ook een nieuw controleprogramma om de kwaliteit van mondmaskers op de Belgische markt te bewaken. Daarnaast wordt ook een wijziging van het Koninklijk Besluit voorbereid dat het gebruik van nanomateriaal reglementeert en in kaart brengt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.