Ondersteuning gezondheidspersoneel en ziekenhuizen verlengd

De jongste ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed over de verlenging van ondersteuningsmaatregelen voor het gezondheidspersoneel en de ziekenhuizen op vlak van tracing en vaccinatie.

Het voorontwerp voorziet in een verlenging van de noodmaatregelen tot 1 juli 2022 om ander medisch personeel dan artsen en verpleegkundigen COVID-19-testen en - vaccinaties te laten uitvoeren onder strikte voorwaarden, zoals werken binnen het raamwerk van een gestructureerd zorgteam.

Om de zorgcontinuïteit in de ziekenhuizen te verzekeren worden ook de bepalingen inzake het beheer van de opname van COVID-19-patiënten in ziekenhuizen verlengd tot 1 juli 2022. Aangezien de omstandigheden waarvoor deze maatregelen werden genomen nog niet afgelopen zijn, is het belangrijk te kunnen blijven beschikken over dit instrumentarium om deze gezondheidscrisis te bestrijden.

Het voorontwerp van wet 'tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie' wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.