Voor tien miljard extra verloningselementen in privésector (studie RSZ 1919-1920)

De meest toegekende extra loonvoordelen in België in de privésector zijn de tweede pensioenpijler (80%) en maaltijdcheques (70%), gevolgd door ecocheques en de werkgeverstussenkomst woon-werkverplaatsingen met eigen wagen, die beide bij de helft van de werknemers voorkomen. In totaal wordt de waarde van alle voordelen geschat op 10 miljard euro.

Daarvan zijn de tweede pensioenpijler (ongeveer 4,5 miljard), maaltijdcheques (2,3 miljard ), aandelenopties (1,2 miljard) en het privégebruik bedrijfswagen (voordeel in natura geschat op 1 miljard ) de grootste.
Dit zijn inzichten op basis van de laatste studie van de RSZ met cijfers voor 2019 en 2020, gevraagd door de leden van het beheerscomité van de RSZ in 2020, en gegund aan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, in samenwerking met de Antwerp Management School en de RSZ.

Het Beheerscomité van de RSZ besliste op 31 januari 2020 om in het verlengde van de Verklaring van de sociale partners naar aanleiding van de herdenking van 75 jaar moderne Sociale Zekerheid, over te gaan tot een jaarlijkse evaluatie van de verschillende alternatieve verloningsvormen.

De cijfers over 11 van deze voordelen zijn afkomstig van SD Worx. De bron van de cijfers over de 2e pensioenpijler is SIGEDIS, de cijfers over aandelenopties zijn afkomstig van de FOD Financiën en de cijfers over het mobiliteitsbudget komen uit de RSZ-aangiften.  

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.