Zorgnet-Icuro heeft noodplan bij personeelsuitval in woonzorgcentra

Zorgnet-Icuro heeft een gefaseerd noodplan voor woonzorgcentra bij personeelsuitval. Dat moet de continuïteit van de basiszorg en -ondersteuning van de bewoners garanderen bij een hoge personeelsuitval wegens ziekte of quarantaine. Het voorstel wordt besproken met het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke, meldt de zorgkoepel.

Het aantal omikronbesmettingen in de samenleving blijft voorthollen. De omikronvariant leidt in de meeste gevallen bij een bewoner gelukkig niet tot zware ziektesymptomen. Maar ook veel personeelsleden raken besmet. Een hoge personeelsuitval wegens ziekte of quarantaine kan de normale zorg en ondersteuning van de bewoners in het gedrang brengen. Het is belangrijk dat de WZC's zich tijdig voorbereiden op zo'n scenario, aldus Zorgnet-Icuro.

Hoofddoelstelling van het noodplan is om - zelfs bij een heel hoge personeelsuitval - de basis zorg- en dienstverlening, de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de bewoners te garanderen. Het plan omschrijft in detail wat onder basiszorg en -ondersteuning wordt begrepen, uitgaande van wat in de Vlaamse regelgeving opgenomen is. Vervolgens wordt, naargelang de omvang van het absenteïsme, een fase bepaald waaraan mogelijke specifieke acties zijn gekoppeld.

Drie fases

Het noodplan onderscheidt drie fases: minder dan 10 procent afwezige medewerkers, tussen 10 en 25 procent afwezigheid en meer dan 25 procent afwezigheid.

In de eerste fase is er continuïteit van dienstverlening door onder andere herschikking van dienstroosters, langere shifts op vrijwillige basis, tijdelijke verhoging percentage arbeidscontract.

In de derde fase is er contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de burgemeester en de gouverneur. Bewoners met zeer complexe zorgnoden kunnen doorverwezen worden naar het ziekenhuis of een herstelverblijf. 

Voor Zorgnet-Icuro is het belangrijk dat woonzorgcentra over hun noodplan proactief communiceren met alle partners (bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, vakbonden, huisartsen, enz.) en dat zij transparant kenbaar maken in welke fase het woonzorgcentrum zich bevindt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.